Εκτροφείο Θηραμάτων Καλουσίου

Περιγραφή

Στο χωριό υπάρχει το εκτροφείο θηραμάτων όπου εκτρέφονται ελάφια, πέρδικες και φασιανοί.

Οδική πρόσβαση
Ναι

Χάρτης