Λαογραφικό Μουσείο που «στεγάζει» και την ιστορία της οικογένειας Παπανδρέου, στο Καλέντζι

Περιγραφή

Στο Μουσείο εκτίθενται προσωπικά αντικείμενα και σπάνια έγγραφα από την ένδοξη εποχή του «Γέρου της Δημοκρατίας». Επίσης εκτίθενται σπάνια τοπικά αντικείμενα περασμένων εποχών

Οδική πρόσβαση
Ναι

Μέσω Ε.Ο. 111

Χάρτης