Οικισμός Μυκηναϊκής εποχής στην Χαλανδρίτσα

Περιγραφή

Ο Μυκηναϊκός οικισμός στη θέση "Σταυρός" ήλθε στο φως κατά τα έτη 1985-1986, με αφορμή τις εκσκαφές για την ανέγερση του Κέντρου Υγείας της περιοχής. Πρόκειται για έναν από τους σπουδαιότερους Μυκηναϊκούς οικισμούς της Αχαϊας που είχε αναπτυχθεί σε στρατηγικής σημασιάς πλάτωμα των δυτικών υπωρειών του Παναχαϊκού, από το οποίο ελέγχονταν τόσο η επικοινωνία μεταξύ της Δυμαίας χώρας και της ορεινής περιοχής των Καλαβρύτων όσο και η εύφορη περιοχχή των Φαρών που διαρρέεται από τον ποταμό Πείρο.

Από τη θέση του οικισμού υπήρχε απεριόριστη οπτική επαφή με σειρά άλλων μυκηναϊκών εγκαταστάσεων της Δυμαίας χώρας με τις οποίες φαίνεται ότι αντιμετώπιζαν από κοινού όλα τα προβλήματα που προέκυπταν, είτε από τη μετακίνηση στην περιοχή νέωων κατοίκων, είτε από τις επιθέσεις εχθρικών ομάδων.

Από την έρευνα που έγινε στη μεγαλύτερη έκτασή του ήλθαν στο φως σημαντικά αρχιτεκτονικά κατάλοιπα, όπως για παράδειγμα δωμάτια σπιτιών και δρόμοι επικοινωνίας.

Σήμερα με μεγάλη σαφήνεια διακρίνει κανείς τα λίθινα θεμέλια των σπιτιών που η αναδομή τους πρέπει να ήταν κτισμένη με ωμόλινθους.

Στη διάρκεια της ανασκαφικής έρευνας ήλθαν στο φως επιτραπέζια, αποθηκευτικά και χρηστικά κεραμικά, λίθινα και οστέινα εργαλεία, οστά ζώων, σφονδύλια και υφαντικά βάρη που υποδηλώνουν τον αγροτικό και κτηνοτροφικό χαρακτήρα της ζωής των κατοίκων του οικισμού.

Η συχνή παρουσία θαλάσσιων οστρέων, πολλά από τα οποία ήταν διάτρητα και ενδεχομένως είχαν φορεθεί ως περίαπτα, τεκμηριώνει τις επαφές των κατοίκων με τις παραθαλάσσιες περιοχές.

Τέλος, η ανεύρεση χάλκινων αντικειμένων συμπληρώνει την εικόνα του οικισμού ως μιας ακμάζουσας και αυτάρκους Μηκυναϊκής εγκατάστασης της περιοχής.

Πηγή πληροφοριών:"ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΩΝ ΜΥΚΗΝΑΪΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ" του Αρχαιολόγου Λάζαρου Κολώνα

Οδική πρόσβαση
Ναι

Μέσω Ε.Ο. Πατρών-Χαλανδρίτσας-Καλαβρύτων

Χάρτης


Δείτε επίσης

Στις Φαρές, στην περιοχή μεταξύ Ισώματος και Πρεβέδου έχουν αφήσει τα ίχνη τους οι κάτοικοι της αρχαίας πόλης των Φαρών, π...

περισσότερα »

Οικισμός της Μεσοελλαδικής και της Μυκηναϊκής Εποχής στην Καλάνιστρα

Ο Οικισμός της Μεσοελλαδικής (2000 – 1600 π.χ.) και της Μυκηναϊκής Εποχής (1600 – 1100 π.χ.) βρίσκεται στη θέση Ροδιά ή Μπού...

περισσότερα »