Χάνι Βουντούχλας

Περιγραφή

Στο "Χάνι Βουντούχλας" διεξάγεται η ετήσια εμπορική πανήγυρη της Τριταίας, η οποία  συστάθηκε με Β.Δ. της 8.1.1901 (ΦΕΚ 8/12.1.1901). Διεξάγεται  στις αρχές Σεπτεμβρίου. Η ζωοπανήγυρη κρατά και σήμερα την παλιά της αίγλη. Κτηνοτρόφοι και γεωργοί συρρέουν στην περιοχή για να πουλήσουν τα προϊόντα τους.

Οδική πρόσβαση
Ναι

Μέσω Ε.Ο.111

Χάρτης